cm ne kaha jharkhand me sarabbandi ka prastav nahe