bazat matra nirzeb accro ka pulanda bankar rah jata hai